Misja i cele

Wizja

Nasze przedszkole  jest alternatywą dla dużego przedszkola. Zapewniamy  w nim  klimat bliskości, sprzyjający bezstresowemu  przekraczaniu progów emocjonalnych w zetknięciu z nowym dla dziecka środowiskiem i osobami. Zapewniamy każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie, bezpieczny, radosny i wszechstronny rozwój. Dokładamy starań się aby dzieci przebywały w atmosferze tolerancji, przez to uczyły wytrwałości i cierpliwości i aby czuły się akceptowane, kochane i szczęśliwe. Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki oraz wspomagamy ich w roli wychowawczej.

 

Cele

Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach  z dziećmi i dorosłymi;

Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie  w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;

Integracja oddziaływań wychowawczych: dom – przedszkole

Stymulowanie i wspieranie indywidualności dziecka;

Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa

Kształtowania świadomości własnego „Ja” oraz postawy empatii  w stosunku do drugiego człowieka w zrozumieniu dla jego inności;

Uświadomienie dzieciom zagrożeń i niebezpieczeństw, unikania ich oraz właściwego reagowania na nie;

Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, plastykę

 

 

Kształtowanie umiejętności określonych mianem życiowych;
Wykorzystywanie teorii inteligencji wielorakich ze świadomością, że:

  • każde dziecko jest inne, posiada własną, niepowtarzalną „mapę inteligencji”,
  • ma swoje mocne i słabe strony,
  • wszystkie rodzaje inteligencji są jednakowo cenne,
  • każde dziecko posiada talenty;

Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się  w tym, co jest dobre, a co złe;

Kształtowanie świadomości własnego ciała oraz możliwości własnego organizmu;

Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci    o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.